ANNMAR :: Usługi finansowo - księgowe
ANNMAR :: Usługi finansowo - księgowe
tel.: (0-42) 639-55-51
kom.: 691-051-689
e-mail: biuro@annmar.net

ANNMAR
Usługi finansowo-księgowe

ul. Niciarniana 50/52
92-320 ŁódĽ
NIP: 727-264-00-59
REGON: 473302588

 

VAT
Uwaga - Formularze zwi±zane z ustaw± z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. dnia 5 kwietnia 2004 r. Nr 54, poz. 535).
Formularze: VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UEK, VAT-R, VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11, VAT-12, VAT-R/UE, VAT-5, VAT 5UE, VAT-Z, VAT-21, VAT-22, VAT-23, VAT-24, VAT-25.

NIP
Uwaga - od dnia 7 stycznia 2006 r. obowi±zuj± niżej zamieszczone wzory formularzy NIP.
Formularze: NIP-1, NIP-2, NIP-3, NIP-B, NIP-C, NIP-2/A, NIP-D, NIP-5.

PIT
Wszystkie rodzaje formularzy PIT

CIT
Wzory poniższych formularzy zostały okre¶lone w rozporz±dzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie okre¶lenia wzorów deklaracji, zeznania, o¶wiadczenia oraz informacji podatkowych obowi±zuj±cych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 243, poz. 1761.
Formularze: CIT-5, CIT-6AR , CIT-6R, CIT-7, CIT-8 , CIT-8A , CIT-8B, CIT-8O, CIT-9R , CIT-10R , CIT-11R , CIT-D , IFT-2/IFT-2R, CIT-ST oraz CIT-ST/A - wzory obowi±zuj±ce od 1 stycznia 2008, CIT-2, CIT-2A, CIT-2B, CIT-2O...

Podatek akcyzowy
Formularze: AKC-3/AKC-3zh, AKC-3/A, AKC-3/B, AKC-3/C, AKC-3/D, AKC-3/E, AKC-3/F, AKC-3/G, AKC-3/H, AKC-3/I, AKC-3/J, AKC-S, AKC-U, AKC-R, AKC-Z.

Inne
Formularze: ORD-IN, WZS, WZP, POG, PCC, SD, ORD, TYT, ZZ.

 
  Copyright © 2008 Annmar. projektowanie stron ngside.com  
ANNMAR :: Usługi finansowo - księgowe