ANNMAR :: Usługi finansowo - księgowe
ANNMAR :: Usługi finansowo - księgowe
tel.: (0-42) 639-55-51
kom.: 691-051-689
e-mail: biuro@annmar.net

ANNMAR
Usługi finansowo-księgowe

ul. Niciarniana 50/52
92-320 ŁódĽ
NIP: 727-264-00-59
REGON: 473302588

 

Nasze biuro rachunkowe istnieje od lutego 2005 roku. Wła¶cicielami firmy s± Marzena i Arkadiusz ŁabędĽ.
Posiadamy Certyfikat Księgowy Nr 12557/2005 Marzena ŁabędĽ, nadany przez Ministra Finansów.
Siedziba biura znajduje się się w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 50/52.

Nasza firma zajmuje się działalno¶ci± rachunkowo - księgow±. Usługi naszego biura gwarantuj± Państwu pełn± i bezstresow± obsługę działalno¶ci gospodarczej.

Zapraszamy Państwa do współpracy.


Dlaczego my ?

Reprezentujemy Państwa przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Osobi¶cie dostarczamy dokumenty do wymienionych instytucji oraz wyja¶niamy sprawy zwi±zane z prowadzon± przez Państwa działalno¶ci± gospodarcz±.

Ponosimy pełn± odpowiedzialno¶ć ze ewentualne błędne interpretacje przepisów podatkowych (posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialno¶ci OC).

Sporz±dzamy bezpłatnie roczne zeznania podatkowe dla swoich stałych klientów.

Oferujemy bezpo¶redni kontakt z nami przez telefon oraz pocztę elektroniczn±.

Ceny za usługi księgowe uzgadniane s± z Państwem w sposób indywidualny.

Tworzymy mił± i przyjemn± atmosferę w biurze.

 
  Copyright © 2008 Annmar. projektowanie stron ngside.com  
ANNMAR :: Usługi finansowo - księgowe